Dichters Maxim de Winter
Sonnet voor Joke

Sonnet voor Joke

Moet ik je vergelijken met een zomerdag?
Je begroeten met een winterse lach?
Je voorbijgaan als een vreemde?
Je missen als een ontheemde

zijn verwoeste vaderland? Moet ik je
begeren als een reu een teef?
Je beminnen als een hoer een klant?
Je ondergaan gelijk een boer

zijn uitgedroogde land? Neen, daarmee
vergelijk ik je niet. Ik zie je zoals je meent dat je bent:
een gezonde, sterke jonge vrouw,

mooi als een zomernacht, onstuimig als de zee,
maar als een zomerdag nog onbekend
met wat de wereld brengt: vreugde of rouw.


(Uit: De Joke-gedichten)


MartiniStad Uw Stad

©Maxim de Winter 2002

Auteursrecht berust bij de Maxim de Winter op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Maxim de Winter.